درباره ما بیشتر بدانید!

آکادمی طراحی و دوخت پرسته مد نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه علم‌های مدرن و آینده دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم فعالیت حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های مدرن برای امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای خیاطی حرفی برای گفتن داشته باشد. در همین راستا آکادمی پرسته مد تا کنون بیش از ۷۰ هزار نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم آموزش داده است.